Olde Hansa housemoney for 60 euros

Olde Hansa housemoney for 60 euros

60.00 40.00

Product id no.: QR100

This merchant housemoney can be traded at the Olde Hansa house and our medieval store Shoppe for the amount of 60-euro, from the moment we reopen our doors for up to three years.:

 • Valid from the opening of the doors for up to 3 years
 • The nominal value is 60-euro
 • The acquisition price is 40-euro
 • You can buy an unlimited number of housemoney at any time
 • Merchant housemoney are valid on-site at our medieval store Krambude Shoppe or Restaurant Olde Hansa
 • After making the purchase, a QR code will be sent to your email

See kaupmeheraha annab Sulle võimaluse külastada Olde Hansa maja ja meie kraamipoodi Shoppet 60 euro väärtuses. Alates sellest hetkest, kui avame taaskord enda rikka kaupmehe maja uksed ja kuni kolm aastat.

Tingimused:

 • Kehtib alates taasavamisest kuni 3 aastat
 • 60 eurone nimiväärtus
 • Soetamise hind 40eur
 • Osta saab korraga piiramatult vouchereid
 • Kaupmeheraha kehtib koha peal Kraamipoes Shoppe või Olde Hansa restoranis
 • Peale ostu sooritamist, saadetakse Sulle e-mailile QR kood

Tämä kauppiaan talon raha antaa sinulle oikeuden maksaa Olde Hansan talossa ja Shoppe-tavarakaupassamme 60 euron arvossa kolmen vuoden ajan siitä hetkestä alkaen, kun taas avaamme rikkaan kauppamiehen talon ovet.

Ehdot:

 • Voimassa 3 vuotta ovien avaamisesta lähtien
 • Nimellisarvo 60 euroa
 • Ostohinta 40 euroa
 • Voit ostaa rajattoman määrän vouchereita
 • Kauppiaan talon raha on voimassa Shoppe-tavarakaupassamme ja Olde Hansan ravintolassa
 • NB! After making the purchase, a QR code will be sent to your email

Эти купеческие деньги позволят вам совершить покупки на сумму 60 евро в доме Olde Hansa и в нашей лавке Shoppe. С момента, когда мы вновь откроем двери своего богатого купеческого дома – и в течение трех лет.

Условия:

 • Действует в течение трех лет с момента открытия
 • Номинальная стоимость 60 евро
 • Цена продажи 40 евро
 • Одновременно можно приобрести ограниченное количество ваучеров
 • Купеческие деньги действуют на месте в лавке Shoppe и ресторане Olde Hansa
 • NB! After making the purchase, a QR code will be sent to your email

 

Dear friends! As you already know, the doors of the merchant’s house have been closed for some time. However, we are working hard behind closed doors to become even better for our guests. For example, the hosts are eagerly studying the Middle Ages, and the maids-manservants are practicing how to speak and behave according to the Olde customs using virtual language groups.
Every family, be it at home or at work, needs special care right now. Take care of your family members, and we are taking care of the Olde family. If you want to contribute and help us out, you can buy a virtual Olde Hansa 60-euro merchant housemoney for 40-euro. You can use it from the moment we open the doors again until up to three years. Be healthy!

***

Kallid sõbrad! Nagu te juba teate, siis on kaupmehemaja uksed juba mõnda aega kinni. Suletud uste taga käib aga kibe töö, et saaksime külaliste jaoks veelgi paremateks. Näiteks uurib majarahvas hoolega keskaega ja teenijapoisid-piigad harjutavad, kuidas tavade järgi kõneleda ja käituda.
Iga perekond, on see siis kodus või tööl, vajab praegu eriliselt hoolt. Hoolitsege enda pereliikmete eest ja meie hoolitseme Olde pererahva eest. Kui soovid anda selleks oma panuse, siis saad just nüüd soetada endale virtuaalse Olde Hansa 60 eurose kaupmeheraha 40 euroga. Kasutada saate seda sellest hetkest, kui uksed uuesti lahti teeme ja kuni kolm aastat. Olge terved!

***

Hyvät ystävät! Kuten jo tiedätte, ovat hansakauppiaan talon ovet olleet suljettuina jo jonkin aikaa. Suljettujen ovien takana käy kuitenkin vilkas toiminta, jotta voisimme palvella vieraitamme tulevaisuudessa entistäkin paremmin. Meillä on esimerkiksi käynnissä kolme virtuaalista suomen kielen opintoryhmää.
Jokainen perhe, olipa se sitten kotona tai töissä, tarvitsee nyt erityistä huolenpitoa. Huolehtikaatte omista perheenjäsenistänne, ja me huolehdimme Olden perheen jäsenistä. Mikäli haluat antaa tähän oman panoksesi, voit juuri nyt hankkia itsellesi virtuaalisen Olde Hansan 60-euroisen kauppiaan talon rahan 40 eurolla. Voit käyttää sen kolmen vuoden aikana siitä hetkestä alkaen, kun ovet taas aukaistaan. Pysytään terveinä!

***

Дорогие друзья! Как вы знаете, двери купеческого дома уже давно закрыты. Но за закрытыми дверями кипит работа, чтобы в будущем предложить гостям еще более качественное обслуживание. Например, в двух группах идет виртуальное обучение русскому языку.
Каждая семья – дома или на работе – нуждается сейчас в особом отношении. Позаботьтесь о членах своей семьи, а мы позаботимся о семье Olde. Если же вы хотите внести в это свой вклад, именно сейчас за 40 евро можно приобрести виртуальные купеческие деньги Olde Hansa на сумму 60 евро. Купеческие деньги можно использовать, когда мы снова откроем двери – в течение трех лет. Берегите здоровье!

Share: